Vuoden 2020 kouluttajayritys: Outokummun Metalli OyTIEDOTE

Julkaisuvapaa perjantaina 20.11.2020 klo 12

​​​​​​​
Vuoden 2020 kouluttajayritys: Outokummun Metalli Oy

Vuoden 2020 kouluttajayrityspalkinto on myönnetty Outokummun Metalli Oy:lle. Pohjois-Karjalan kauppakamarin, Itä-Suomen yliopiston, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kouluttajayrityspalkinto jaetaan kauppakamarin syyskokouksen yhteydessä 20.11.2020. Palkinnon vastaanottavat Outokummun Metalli Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Paakkunainen ja talous- ja henkilöstöpäällikkö Sari Karhu.


Perustelut Outokummun Metalli Oy:n valinnalle

Henkilöstön hyvinvointi, turvallisuus ja osaamisen kehittäminen ovat Outokummun Metalli Oy:lle keskeisiä asioita, joihin panostetaan. Yritys kouluttaa omaa henkilöstöään laajasti ja järjestää koulutusmahdollisuuksia eri henkilöstöryhmille.

Outokummun Metalli Oy tekee yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa yhtiö on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä mm. tarjoten opiskelijoille työssäoppimis- ja työharjoittelu paikkoja. Karelia ammattikorkeakoulun kanssa yhtiöllä on avainkumppanuus sopimus. Yhtiö on kiinnostunut osaamisen kehittämiseen liittyvästä yhteistyöstä erittäin laajasti, hyvänä esimerkkinä tästä on yhteistyö Savonia ammattikorkeakoulun kanssa hitsauksen robotisoinnissa.

Palkinnon taustaa

Pohjois-Karjalan kauppakamari, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Karelia-Ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto haluavat vuosittain antaa julkisen tunnustuksen yritykselle koulutuksen ja osaamisen kehittämisestä sekä ylläpidosta. Pohjois-Karjalan kouluttajayrityspalkinto on tarkoitettu tunnustukseksi toiminnasta, jolla on edistetty ja edistetään Pohjois-Karjalan maakunnan yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kouluttamaan ja kouluttautumaan sekä tuomaan omaa osaamistaan oppilaitoksiin.

Kouluttajayrityspalkinto voidaan antaa Pohjois-Karjalassa toimivalle yritykselle, yrityksen tulosvastuulliselle yksikölle tai yhteisölle, joka on toiminnassaan osallistunut yhteistyöhön oppilaitosten kanssa, ottanut opettajia työelämäjaksoille, tarjonnut opiskelijoille paikkoja työelämäharjoitteluun, halunnut tuoda omaa osaamistaan oppilaitosten opettajuusjaksoille, kouluttanut omaa henkilökuntaansa tai tehnyt muuta yhteistyötä oppilaitosten kanssa Pohjois-Karjalan maakunnan hyväksi.

Kouluttajayrityspalkinnon jakamisesta päätetään vuosittain. Pohjois-Karjalan kauppakamarin koulutus- ja työvoimavaliokunta kerää ehdotuksia perusteluineen palkinnon saajasta ja tekee esityksen kauppakamarin hallitukselle, joka päättää palkinnon jakamisesta ja saajasta.

Perustietoa Outokummun Metalli Oy:stä:

  • Outokummun Metalli Oy on maailman suurin harvesteripäiden runkojen valmistaja.
  • Yritys on vuonna 1980 perustettu perheyritys.
  • Yrityksen kotipaikka on Outokumpu
  • Liikevaihto 21,6 miljoona euroa (vuonna 2019)
  • Henkilöstöä n 100 (vuonna 2019)
  • Outokummun Metalli -konserni työllisti 181 henkilöä ja liikevaihto oli 34,5 milj. euroa (vuonna 2019)


Lisätietoja:

Outokummun Metalli Oy,
toimitusjohtaja Jarmo Paakkunainen
p. 0400 678 889
jarmo.paakkunainen@outokummunmetalli.fi


Pohjois-Karjalan kauppakamari,
toimitusjohtaja Matti Vuojärvi
p. 0500 170 600
matti.vuojarvi@kauppakamari.fi