HHJ Hallitus ja vastuullisuus

Ajankohta: Tiistai 18.04.2023, klo 8:45 - 15:15
Paikka: Carelicumin auditorio
Osoite: Torikatu 21 C/Koskikatu 5, alakerta, Joensuu

Asiakkaat, kuluttajat, työntekijät, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja muut sidosryhmät edellyttävät yrityksiltä vastuullista toimintaa ja avointa viestintää. Huolimaton toiminta vastuullisuusasioissa voi aiheuttaa merkittävän maineriskin ja vaarantaa yrityksen koko toiminnan jatkuvuuden.

Hallitus vastuullisuuden asialla -teemakoulutus päivittää hallituksen jäsenen tiedot yritysvastuun strategisesta merkityksestä yrityksen arvonluonnissa ja omistaja-arvon kasvattamisessa. Koulutus helpottaa strategisten yritysvastuutavoitteiden asettamista ja yrityksen vastuullisuustyön käynnistämistä ja kehittämistä.  

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi yritysvastuun keskeiset alueet ja niiden merkitys hallitustyössä sekä tutustutaan ajankohtaisiin trendeihin ja parhaisiin käytäntöihin. Osallistujat saavat vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

  • mitkä ovat hallituksen velvoitteet yrityksen toiminnan järjestämisessä yritysvastuun näkökulmasta?
  • miten hallitus voi edistää yritysvastuun valjastamista kasvun ja uusiutumisen moottoriksi?

Suomalaiset yritykset on rankattu maailman vastuullisimmiksi, mutta vastuullisuuden ja kestävän kehityksen avaamia liiketoimintamahdollisuuksia hyödynnetään vielä vähän pk-yrityskentässä. Mahdollisuuksien hyödyntäminen ja muuttaminen euroiksi sekä pitkäjänteinen sitoutuminen vastuulliseen toimintaan edellyttää kannanottoja ja yritysvastuun nostamista omistajien ja hallituksen agendalle. Vastuullinen toiminta on jo uusi normaali.

Hallituksen tehtäviin kuuluu osakeyhtiölainkin mukaan edistää huolellisesti toimien yhtiön etua ja järjestää yrityksen toiminta asianmukaisesti. Hallituksen pitää siten osata tunnistaa yrityksen toimialan ja toimintaympäristön yritysvastuuriskit sekä havaita kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan tarjoamat mahdollisuudet uudistumiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Hallitus myös asettaa strategiset vastuullisuustavoitteet, valvoo niiden toteutumista ja palkitsee onnistumisista.

Yritysvastuun kantaminen on aktiivista toimintaa, joka vahvistaa yrityksen mainetta, luo edellytykset liiketoiminnan menestykseen ja omistajien pitkän aikavälin tuotto-odotusten turvaamiseen. Samalla se lisää työntekijöiden, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvointia. Hallituksen tehtävä on seurata yritysvastuun toteutumista muiden tärkeiden riskien ja menestystekijöiden ohella.

Tervetuloa kouluttautumaan! 

Asiantuntijana:

VT, HHJ PJ Katri Sipilä, Deve Partners. Sipilä toimii liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittäjänä ja valmentajana erityisesti hallitustyön ja johtamisen näkökulmasta. Hänellä on pitkä kokemus vastuullisesta johtamisesta toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä yrityksissä, järjestöissä ja säätiöissä. 

Ohjelma:

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvit
9.00 Koulutuksen avaus ja esittäytymiset  
9.15 Mitä vastuullisuus tarkoittaa? Miksi vastuullisuus kannattaa?
10.00 Tauko  
10.10 Lainsäädäntö, suositukset, politiikat  
Rahoitus ja vastuullisuus  
10.30 Ryhmäkeskustelu 1
11.00 Tauko
11.10 Hallituksen rooli vastuullisuuden toteuttamisessa  
11.45 Lounastauko
12.30 Yritysvastuu käytäntöön: Olennaisuusanalyysi, vastuullisuusohjelma, raportointi
13.00 Ryhmäkeskustelu 2
13.30 Keskustelua ja jälkitehtävä
13.50 Tauko  
14.10 Keskustelua ja jälkitehtävä
14.30 Case
15.15 Koulutus päättyy

---------------------------------

Ilmoittautuminen: Pyydämme ilmoittautumaan  3.4.2023 mennessä. 

Osallistumismaksu: jäsenhinta: 480 € + alv, hinta: 795 € + alv. 
HHJ-kurssin tai HHJ-puheenjohtajakurssin käyneille koulutuksen hinta on 410 € + alv.

 x {{ error }}

Täytä alla oleva lomake ja paina lähetä-nappia:

Kiitos, lomake on otettu onnistuneesti vastaan!