Moninaisuuden valovoimaa työelämään -kampanja 2024

​​​​​​​#moninaisuudenvalovoimaa


MITÄ?​

  • Pohjois-Karjalan kauppakamarin koulutus- ja työvoimavaliokunta käynnistää Moninaisuuden valovoimaa työelämässä 2024 -kampanjan, jossa haastetaan pohjoiskarjalaiset yritykset ja työnantajat kertomaan tarinoita erilaisten osaajien onnistuneesta kiinnittymisestä työyhteisöön ja Pohjois-Karjalaan. ​

  • Tavoitteena on löytää tarinoita ja esimerkkejä niistä pienistä ja isoista arjen teoista, joilla on mahdollistettu monimuotoisuuden toteutuminen työyhteisössä ja yrityksessä. ​

  • Tarinat julkaistaan Pohjois-Karjalan kauppakamarin nettisivuilla ja niitä mainostetaan kauppakamarin somessa. Yrityksenä ja työnantajana saat positiivista näkyvyyttä ja mahdollisuuden kehittää omaa toimintaasi muiden tarinoiden avulla.


MITEN?​

Onko inklusiivisuus työyhteisönne voimavara? Oletteko palkanneet osaajia muualta Suomesta tai ulkomailta? Oletteko huomioineet sukupuolten moninaisuuden, eri-ikäiset työntekijät työyhteisössä sekä osa- ja täsmätyökykyiset ? ​

Kerro meille, miten olette käytännössä tukeneet ja edistäneet moninaisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yrityksenne arjessa!

Ilmoittaudu mukaan ja kerro tarinanne moninaisuuden valovoimasta täällä.

Kun olet itse ilmoittautunut mukaan, voit myös haastaa toisen yrityksen tai työnantajan.


OP Pohjois-Karjalassa monimuotoisuus on voimavara

Olemme OP Pohjois-Karjalassa sitoutuneet vahvistamaan yhdenvertaista ja osallistavaa kulttuuria. Kiinnitämme tietoisesti huomiota työyhteisön monimuotoisuuteen aiempaa enemmän ja monimuotoisuuden näkökulma on huomioitu mm. vastuullisuusohjelmassamme sekä hyvän hallintotavan periaatteissa, jotka ohjaavat toimintaamme. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen henkilöstömme jäsen tuntee kuuluvansa joukkoon taustastaan riippumatta. Monimuotoisuus näyttäytyy OP Pohjois-Karjalassa mm. eri ikäisinä työyhteisön jäseninä, sekä erilaisina osaamis-, koulutus- ja kulttuuritaustoina.

Työyhteisön monimuotoistuessa avoimuuden kulttuuri ja erilaisuuden hyväksyminen ovat lisääntyneet OP Pohjois-Karjalassa. Olemme kaikki erilaisia, mutta meillä on jotain yhteistä, ja työyhteisössämme erilaiset ihmiset ja ajattelutavat ovat vahvuutemme. Monimuotoinen henkilöstö heijastaa ympäröivää yhteiskuntaa, mikä auttaa meitä ymmärtämään ja palvelemaan asiakaskuntaamme entistä paremmin.

Pyrimme siihen, että kaikilla työntekijöillämme on yhdenvertaiset mahdollisuudet ja oikeudet sekä tasapuolinen kohtelu kaikissa työsuhteen vaiheissa, kuten palkkauksessa, rekrytoinnissa tai urasiirtymissä. Seuraamme ja edistämme tasa-arvon ja monimuotoisuuden kehittymistä ja toteutumista säännöllisesti mm. erilaisin henkilöstötutkimuksin. Yksi strategisista painopisteistämme myös tuleville vuosille on osaava, innostunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Pankkimme johto onkin sitoutunut monimuotoisuuden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Osuustoiminnallisena yrityksenä monimuotoisuuden vaade ulottuu myös hallintoomme. Hallintomme edustaa laajasti toimialueemme eri osia ja myös sen kokoonpanossa varmistetaan pankin menestystä tukeva osaaminen ja monimuotoisuus.

Osatyökykyisen työllistymistarina: Reko ja OP Pohjois-Karjala


Tule mukaan rakentamaan moninaisuuden valovoimaa Reijolan K-kauppiaan Toni Ahosen tapaan.

Lue juttu: Pieni suuri teko: Työ mahdollisti Jesperille muuton omaan kotiin

N-Cleanin 2400 työntekijää edustavat noin 100 eri kansallisuutta.

Lue juttu: Monimuotoisuus on ehdottomasti yksi N-Cleanin menestystekijä


Lisätietoja kampanjasta :

Ota yhteyttä koulutus- ja työvoimavaliokuntalaisiin​

  • Jatta Herranen, puh. 050 0755 305, jatta.herranen@riveria.fi ​

  • Satu-Minna Piiroinen, puh. 040 0287 787, satu-minna.piiroinen@businessjoensuu.fi

  • Mari Tuovinen, puh. 050 5165 208, mari.tuovinen@kauppakamari.fi