Tee Nyt -hanke tiivistää yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä työelämä-auditoinneilla


Konkreettiseksi yritysten ja oppilaitoksen yhteistyötä kehittäväksi kärjeksi muodostunut Riverian opettajatiimien auditointi saatiin kevään aikana hyvään vauhtiin ja syksyllä jatkettiin.

Auditointien avulla työelämäntarpeet saadaan tuoreella tavalla oppilaitosten tietoon. Ennen kesää toteutettiin kuusi auditointia ja syksyllä auditoinnit on tehty kaikille koulutusaloille. Syksyn 18 auditointitilaisuuteen osallistui noin 80 yritysmaailman edustajaa ja 300 Riverian opettajaa eri koulutusaloilta.

Ainoa laatuaan koko maassa

Toimintamalli on toistaiseksi ainoa laatuaan. Riveriasta saatujen hyvienkokemusten pohjalta malli muokataan myös Karelia-amk:lle soveltuvaksi ja auditoinnit aloitetaan vuoden lopulla.

– Tämä on yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä ja vuorovaikutusta uudella tavalla kehittävä toimintamalli. Oli todella hyödyllistä ja silmiä avaavaa saada olla mukana, totesi auditointiin osallistunut PKO:n henkilöstöhallinnon edustaja Eveliina Räsänen.

Auditoinnit on toteutettu yhteistyössä Kauppakamarin ja valittujen yritysedustajien kanssa. Auditoinneissa on haluttu selvittää yritysten ja oppilaitoksen välisen yhteistyön toimivuutta ja pyrkiä osoittamaan Riverian toiminnan vahvuuksia sekä kehittämisenkohteita koko maakunnan alueella.

Positiivista palautetta

Yrityksen edustajille ja opettajatiimeille tehdyn palautekyselyn mukaan 90 % yrityksen edustajista on ilmoittanut auditoinnin lisänneen valmiuksia tehdä yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Myös opettajatiimeiltä saatu positiivinen palaute tukee tulosta.

Hyvänä osoituksena auditoinnin tärkeydestä ja merkityksestä on osallistuneiden yritysten halu suositella auditointeihin osallistumista myös muille yrityksille.

– Työelämän suorittamassa tiimiauditoinnissa olemme tehtävämme ytimessä, eli varmistamassa asiakaslähtöisesti osaavaa työvoimaa alueemme yrityksille. Yhteistyö kauppakamarin kanssa on sujunut erinomaisesti ja tulokset ovat olleet rohkaisevia. Yhteistyömalli kiinnostaa varmasti koko ammatillisen koulutuksen kenttää, toteaa Riverian koulutuskuntayhtymänjohtaja, rehtori Esa Karvinen.


Juttu on julkaistu aiemmin kauppakamarilehdessä 3/2021.