Kauppakamarikysely: Kansallinen rokotustodistus ja työterveyshuollolle täysi korvaus rokotuksista

Kauppakamarien jäsenyritykset vaativat, että Suomeen on saatava kansallinen, monikielinen rokotustodistus, jonka turvin yritysten matkatyötä tekevät työntekijät pääsevät matkustamaan ulkomaille heti, kun maailma taas aukeaa. Kyselyyn vastanneet yritykset pitävät tärkeänä myös sitä, että työterveyshuolto otetaan mukaan järjestämään rokotuksia ja että rokotuksista aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti.


”Koronan jälkeisiä markkinoita jaetaan maailmalla jo nyt. Suomi häviää kilpailussa markkinaosuuksista, jos suomalaisten yritysten työntekijät eivät pysty matkustamaan ulkomaille heti ensimmäisten joukossa tekemään kauppasopimuksia”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.
Romakkaniemen mukaan on hyvin todennäköistä, että rokotustodistus tulee olemaan pakollinen tai asioita jouduttava asiakirja eri puolella maailmaa, kun matkustaminen rajojen yli on jälleen mahdollista.

”On vaara, että Suomi häviää tämän kilpajuoksun, jollei toimita välittömästi. Viranomaisten pitää nyt pikaisesti valmistella kansainväliset kriteerit täyttävä todistus. OmaKannasta tulostettu suomenkielinen paperi ei riitä kansainvälisillä lentokentillä tai rajanylityspaikoilla”, Romakkaniemi sanoo.


Työterveyshuollolle täysimääräinen korvaus

Kyselyyn vastasi yli 3000 kauppakamarien jäsenyritystä. Peräti 75 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä katsoi, että kansallinen, kansainväliset kriteerit täyttävä rokotustodistus on välttämätön. Vielä suurempi osa vastanneista, 85 prosenttia katsoi, että työterveyshuollon järjestämistä rokotuksista pitää saada täysimääräinen korvaus.
”Pohjoiskarjalaisista yrityksistä kyselyyn vastasi reilu sata yritystä. Niistä noin 72 % kannatti rokotetodistusten käyttöönottoa ja 92 % oli sitä mieltä, että työterveyshuollon järjestämistä rokotuksista pitäisi saada täysimääräinen korvaus”, kertoo Matti Vuojärvi Pohjois-Karjalan kauppakamarilta.

”Hienoa, että hallitus teki periaatepäätöksen työterveyshuollon mukaan ottamisesta rokotusten järjestämiseen. Näin rokotukset saadaan hoidettua ripeästi. Päätös jää kuitenkin torsoksi, ellei korvaus työterveyshuollon tekemistä rokotuksista ole täysimääräinen”, Romakkaniemi sanoo.

Rokotusjärjestystä tulisi miettiä työperusteisemmaksi

Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin puolet katsoo, että hallituksen ja terveysviranomaisten laatima rokotusjärjestys on toimiva. Kuitenkin 43 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä muuttaisi rokotusjärjestystä niin, että terveydenhoitohenkilökunnan ja riskiryhmien rokottamisen jälkeen rokotusvuoro määräytyisi työperusteisesti.

Vastaajien mielestä asiakaspalvelijoiden, kuten kauppojen kassahenkilökunnan, ravintolatyöntekijöiden ja bussikuskien pitäisi olla rokotusvuorossa ensimmäisinä. Sen jälkeen pitäisi rokottaa opettajat ja päiväkotien henkilöstö sekä työkseen ulkomailla tai kotimaassa matkustavat.

”Säästämme henkiä ja avaamme taloutta nopeammin, jos rokotamme nyt valittujen riskiryhmien jälkeenkin priorisoiden niitä, jotka liikkuvat ja ovat ihmisten kanssa kontaktissa eniten. Tähän tarvitaan tarkentavaa kansallista ohjeistusta”, huomauttaa Romakkaniemi,”

Kauppakamarien kysely tehtiin 2.2.2021. Kyselyyn vastasi 3134 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10. ja 1.12.

Liite: Kyselyn taustatiedot ja tulokset täällä