NaisjohtajakatsausKeskuskauppakamari on edistänyt jo pitkään naisjohtajuutta itsesääntelyn keinoin. Tavoitteena on, että suomalaisten yritysten johtoon valitaan parhaat henkilöt sukupuolesta riippumatta. Tavoitteen toteuttamiseksi Keskuskauppakamarilla on Naisjohtajaohjelma, joka palkittiin vuonna 2015 parhaana yhteiskuntavastuuprojektina kauppakamarien maailmankongressissa Torinossa (www.naisjohtajat.fi).

Tässä katsauksessa tarkastellaan monimuotoisuuden toteutumista pörssi-
yhtiöiden hallituksissa ja johtoryhmissä. Katsaus kattaa kaikki lokakuun 2020 alussa Helsingin Pörssissä listatut suomalaiset yhtiöt. Yhteensä tarkasteltuja yhtiöitä oli 124. Näistä large cap -yhtiöitä oli 30, mid cap -yhtiöitä 43 ja small cap -yhtiöitä 51.


Tiedot on kerätty pörssiyhtiöiden verkkosivuilta sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevista selvityksistä touko-kesäkuussa 2020 ja täydennetty lokakuussa 2020.

naisjohtajakatsaus 11-2020.pdf