Kauppakamarien kysely: kaksi kolmasosaa Pohjois-Karjalan yrityksistä aikoo lomauttaa tai irtisanoa

Lähes kaksi kolmasosaa kauppakamarien kyselyyn vastanneista pohjoiskarjalaisista yrityksistä aikoo lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitään. Vajaa puolet yrityksistä on antanut lomautusvaroituksen tai kutsunut yt-neuvotteluihin. Tämä käy ilmi kauppakamarien valtakunnallisesta Koronan vaikutukset -kyselystä, johon vastasi vajaa 100 Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäsenyritystä. Luvut näyttävät valtakunnallisesti hyvin samankaltaisilta. Tilanne on synkentynyt merkittävästi kahden viikon aikana, jolloin kauppakamarit toteuttivat kyselyn edellisen kerran. Tällöin kyselyyn vastanneista yrityksistä lomautusvaroituksen tai kutsun yt-neuvotteluihin oli antanut 26,3%. Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti 3400 yritystä.

​​​​​​​
98 prosenttia vastaajista katsoo, että koronaepidemia on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan yrityksen toimintaan ja noin 70 prosentilla kaikista vastaajista se on jo vaikuttanut negatiivisesti liikevaihtoon. Yli 50 prosenttia odottaa epidemian vaikuttavan paljon liikevaihtoon seuraavan kahden kuukauden.


Noin puolet yrityksistä on jo antanut lomautusvaroituksen tai kutsun YT-neuvotteluihin. Vastaajista noin 37 prosenttia arvioi, ettei yrityksen tarvitse lomauttaa tai irtisanoa henkilökuntaa seuraavan kahden kuukauden aikana”, toteaa Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Matti Vuojärvi.


Reilu neljännes kyselyyn vastanneista yrityksistä kokee yrityksensä konkurssiriskin nousseen merkittävästi. Kaksi viikkoa sitten vastaava luku oli noin viidennes.
Uutena kysymyksenä kyselystä selviää, että kaksi kolmasosaa yrityksistä on jo käyttänyt tai aikoo käyttää hallituksen tarjoamia joustoja ja apuja koronaepidemian takia. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Mauri Kotamäen mukaan yritysten tarve joustoa antaville toimenpiteille on valtava.


”Yrityksissä ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä valtiovallan reagointiin. Pienempien yritysten toiveena on suora rahallinen tuki, koska velan koetaan vain siirtävän ongelmia”, Vuojärvi täsmentää.


”Olemme Pohjois-Karjalan kauppakamarista soittaneet jäsenyrityksiimme. Keskusteluissa on noussut esille epävarmuus, jota epidemian ja rajoitusten asettamiset tuovat arjen toimintaan. Ravintola-, majoitus- ja palvelualat ovat suurimmassa ahdingossa myös maakunnassamme. Suosittelen säännöllistä yhteydenpitoa yrittäjiin, koska keskustelemalla voimme tukea myös heidän henkistä jaksamista”, toteaa Vuojärvi.


Kysely lähetettiin kaikille Suomen kauppakamarien jäsenyrityksille 30.3.2020. Vastauksia oli tullut klo 18 mennessä noin 3400, mikä on poikkeuksellisen paljon lyhyestä vastausajasta huolimatta. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.

Lisätietoja:
Pohjois-Karjalan kauppakamari,
toimitusjohtaja Matti Vuojärvi
p. 0500 170 600
matti.vuojarvi@kauppakamari.fi