Asianajajan kynästä

Tällaisena aikana monesta tuntuu, että maailma muuttuu pysyvästi eikä mikään palaa ennalleen. Ihmisen muisti on kuitenkin lyhyt, melkein yhtä lyhyt kuin kaltaiseni ikääntyvän juristin muisti. Siksi on hyvä pysähtyä miettimään, pitäisikö ja voisiko tästä oppia jotain.

Vaikka osaamme tehdä sopimuksia, ainakaan me emme osanneet ennustaa, että jokin ”pirulainen” sulkee Ruotsia lukuun ottamatta lähes koko maailman. Sopimuksin kannattaa varautua entistä paremmin yllättäviin tilanteisiin, joita jossain muodossa tulee varmasti vielä jatkossakin eteen. Tässä joitain vinkkejä:

  1. Ylivoimaista estettä koskeva ehto jää usein vakioehtona liian vähälle huomiolle. Sopimuksissa kerrotaan yleensä esimerkkejä tapahtumista, jotka muodostavat force majeure -tilanteen. Voisi olla paikallaan selvyyden vuoksi myös rajata tiettyjä tilanteita käsitteen ulkopuolelle. (Nyt moni väittää esimerkiksi pandemian aiheuttaman kannattavuuden heikentymisen tarkoittavan ylivoimaista estettä sovituille maksuille.) Lisäksi kannattaa miettiä tarkemmin, milloin ylivoimainen este oikeuttaa sopimuksen purkamiseen ja miten se vaikuttaa jo tehtyihin suorituksiin.
  2. Vuokrasopimuksissa on hyvä tarkentaa vuokranmaksuvelvollisuutta tilanteissa, joissa vuokrakohdetta ei voida käyttää osapuolista riippumattomista syistä.
  3. Palvelusopimuksissa voidaan sopia menettelystä siltä varalta, että sovitun palvelun tarve tilapäisesti vähenee tai keskeytyy.
  4. Työsopimuksiin kirjoitetaan usein auki laista tai työehtosopimuksista ilmeneviä säännöksiä, jotta niitä ei tarvitsisi erikseen etsiä. Tällöin näitä ehtoja voidaan joutua noudattamaan työsuhteessa, vaikka itse säännökset muuttuisivat työnantajan kannalta edullisemmiksi. Oikealla muotoilulla tämä ongelma voidaan välttää.
  5. Myyntisaamisten kehittymiseen kannattaa kiinnittää nyt erityistä huomiota.
  6. Luottolimiitin ylläpito pahan päivän varalle voi olla järkevää, vaikka siitä aiheutuva kustannus tuntuisi normaaliaikana turhalta.
  7. Riittävästä vakuutusturvasta huolehtimiseen kuuluu myös oikea tieto sen sisällöstä. Turhan usein vakuutuksenottajan (ja toisinaan vakuutuksen myyjänkään) käsitykset eivät vastaa vakuutuksen todellisia ehtoja.
  8. Jokaisen, ja erityisesti jokaisen yrittäjän, kannattaa tehdä edunvalvontavaltakirja. Erillisellä valtuutuksella tai edunvalvontavaltakirjaan sisällytettävällä erityisehdolla voidaan varautua tilanteisiin, jolloin kiireellisten asioiden hoito estyy yllättäen tilapäisesti tai edunvalvontavaltuutusta ei saada voimaan riittävän nopeasti.


Monet yllätykset voidaan välttää ja ongelmia ehkäistä tarkastuttamalla sopimuskanta hyvällä sopimusjuristilla. Tiedätte varmasti, mistä sellaisia löytyy.


Tuomo Vatanen
asianajaja, Kontiolahti
Asianajotoimisto Surakka Oy
Kauppakatu 26 A, 2. krs, 80100 Joensuu
puh. 050 584 5611 (toimisto 010 206 0140)